Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Mopedi ja Kalastuskerho MoKa ry

 “Tietosuojalainsäädäntö” tarkoittaa Suomen henkilötietolakia (523/1999), 25.5.2018 lukien Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta (EU 2016/679) ja siihen liittyvää kansallista lainsäädäntöä sekä kaikkia muita Mopedi ja Kalasturkerho MoKa Ry:n toimintaan mahdollisesti soveltuvien lakien sisältämiä velvoitteita ja tietosuojaviranomaisten kulloinkin antamia ohjeita ja määräyksiä. Alla oleva kuvaus täyttää kaikki edellä mainittujen määräysten mukaiset vaatimukset henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen  yhdistyksen ja sen jäsenrekisterin tietojen keräykselle ja ylläpidolle. 

Mopedi ja kalastuskerho MoKa Ry
Rekisterinumero: 212.791

Osoite: Patastenmäentie 23, 11130 Riihimäki
Kotipaikka: Riihimäki
Puhelin: 040 7254282
Sähköposti: [email protected]

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:
Petteri Vuokko
Osoite: Teollisuuskatu 15, 05800 Hyvinkää
Puhelin: 0409672350
Sähköposti: [email protected]

Henkilörekisterin nimi

JÄSENREKISTERI

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötieto” tarkoittaa Tietosuojalainsäädännössä henkilötiedoksi määriteltyä tietoa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää yhdistyksen jäsenmaksun maksaneiden henkilöiden yhteystiedot sisältäen nimitiedot, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja kotiosoitteen jäsenkirjeitä ja muita kerhon tiedotteita varten.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Etunimi, Sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kotiosoite.

Rekisterin suojaus

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

  • Jäseneksi liittyvältä itseltään

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: Jäsenrekisterin tietoja jäsenistä ei luovuteta missään tapauksessa ulkopuolisille tahoille. Ainoastaan poliis-ja rikostutkintaviranomaisille voidaan luovuttaa vaadittaessa tietoja, jolloin viranomaiselta vaaditaan kirjallinen viralliseksi todennettu pyyntö, jonka viranomaisen tulee toimittaa henkilökohtaisesti jolloin henkilöllisyys voidaan varmistaa henkilökortista. Henkilökortin nimitiedot ja henkilönumero sekä viranomaisen nimi kirjataan ylös aika-ja päivämäärätietoineen.

Yhdistyksen jäsenrekisterin tietoja ei siirretä eikä säilytetä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Yhdistyksen kotisivupalvelimet sijaitsevat EU-alueella.

  1. A)  Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Mopedi ja Kalastuskerho MoKa Ry:n toimitiloissa lukitussa tilassa.
  2. B)  Sähköisesti tallennetut tiedot Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään
    Mopedi ja Kalastuskerho MoKa Ry:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään käyttäjätunnistusta ja kirjautumissalasanaa, tiedosto- ja kansiokohtaista efs-salausta, sekä osiokohtaista BitLocker-salausta. Jäsentietoja käytettävässä työasemassa on ajan tasalla oleva päivitetty virustorjuntaohjelmisto, Anti-Malware-suojausohjelmisto, joka havaitsee, poistaa haittaohjelmia kuten viruksia, matoja, troijalaisia, rootkittejä, soitto-ohjelmia sekä vakoiluohjelmistoaja, joilla teknisesti ja ohjelmallisisesti varmistetaan jäsentietojen tietoturvallisuus. Jäsentietojen varmuuskopiot ovat krypatulla salasanasuojatulla muistitikulla ja kiintolevyllä.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Tietojen poisto jäsenrekisteristä

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti/sähköpostilla hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenen erottua itse omasta pyynnöstään tai jättämällä jäsenmaksunsa maksamatta tai tullessaan omalla menettelyllään erotetuksi kerhosta, jäsenen tiedot poistetaan ja eronnut/erotettu jäsen saa tietojen poistosta vahvistuksen sähköpostilla tai tekstiviestillä matkapuhelimeen.